Μαθηματικά στο Γυμνασιο και στο Λύκειο

Carl Friedrich Gauss